UDDANNELSESLÆGER

Anne Storgaard Nørskov

Anne Storgaard Nørskov er nyuddannet læge fra Københavns Universitet. Hun har netop afsluttet 1/2 års ansættelse i Akutmodtagelsen i Køge, som led i sin Kliniske Basisuddannelse. Hun skal være her frem til 31/3 2020

Elisabeth Tanriver

 Elisabeth Tanriver kommer fra en 1-årig stilling på mave-tarm medicinsk afdeling på Hillerød. Hun skal være her i klinikken frem til 30/4 2020 mhp. om hun fremover ønsker at blive speciallæge i almen medicin. 

 

Cecilie Refsager

Cecilie er igang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Hun har været ansat i ½ år i Greve lægehus i foråret 2017. Hun er aktuelt igang med de 2½ års obligatoriske ansættelser på forskellige hospitalsafdelinger, blandt andet medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk afdeling, psykiatrisk afdeling og Køge akut modtagelse.

Cecilie er aktuelt tilbage i Greve lægehus en gang om måneden. 
Hun kommer tilbage i Greve lægehus i yderligere ½ års ansættelse i løbet af 2020.