UDDANNELSESLÆGER

CARSTEN NØRGAARD

Carsten er igang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Han har været ansat i ½ år hos læge Bent Christiansen. Han er aktuelt igang med de 2½ års obligatoriske ansættelser på forskellige hospitalsafdelinger, blandt andet medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk afdeling, psykiatrisk afdeling og Køge akut modtagelse.

STINE SØRENSEN

Stine Sørensen er ansat som uddannelseslæge som led i sin speciallægeuddanelse i almen medicin. Hun har tidligere været ansat i akutmodtagelse og almen praksis i region Midt, men har ikke tidligere arbejdet i region Sjælland. Hun skal være i klinikken frem til 1/10-19

CECILIE REFSAGER

Cecilie er igang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Hun har været ansat i ½ år i Greve lægehus i foråret 2017. Hun er aktuelt igang med de 2½ års obligatoriske ansættelser på forskellige hospitalsafdelinger, blandt andet medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk afdeling, psykiatrisk afdeling og Køge akut modtagelse.

Cecilie er aktuelt tilbage i Greve lægehus en gang om måneden. 
Hun kommer tilbage i Greve lægehus i yderligere ½ års ansættelse i løbet af 2020.